• OOOO MiiTO KE TiiEER ZEH iiNTELLO PFFF MAMA ii CONAii RiiEN MiiSKiiNE MDR ET 65KG JPENSE PA MAii BON    EN KA RAJOUTE ZAN DES KiiLO PTii HABEU
    JTM TROO MAN DiiNDiiN